ประวัติความเป็นมา

               ตำบลหล่มเก่า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหล่มเก่า ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวแก้ว บ้านหินกลิ้ง บ้านวัดตาล บ้านศรีสุมัง บ้านหล่มเก่า บ้านกุดช้าง บ้านวัดทุ่งธงไชย บ้านวังเวิน บ้านพรวน บ้านวังแข้ บ้านวัดทุกธงไชย บ้านวังเวิน บ้านเหล่าเพิ่ม

1D5__copy

1019642kv7w138mt4