หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 4 ล้อ 105
2 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน 88
3 ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 4 ล้อ 102
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ 130
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิทักษ์บำรุง 16 ชุมชนบ้านพรวน 117
6 ซื้อโคมไฟถนนขนิดหลอด LED ขนาด 90 วัตต์ฯ จำนวน 12 ชุด 135
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ครั้งที่ 3 145
8 ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน 124
9 ซื้อธงชาติ จำนวน 100 ผืน 125
10 ซื้อแก๊สโรงฆ่าสัตว์ พค.63 144
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 134
12 ซื้ออุปกรณ์ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 123
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 160
14 ซื้อแผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 125
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร 126
16 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา 132
17 ซื้อแก๊สโรงฆ่าสัตว์ เมย.63 123
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ 141
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ 139
20 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 134
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1