หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

+ข่าวประชาสัมพันธ์

+ดัชนีรวม

+ข้อมูลข่าวสาร มาตรา7

-โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

      • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562>>>ดาวน์โหลด
      • อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล>>>ดาวน์โหลด

-สถานที่ต่อติด ม.7(3)

-กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

+ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

-ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ ม.9(3)

-คู่มือและคำสั่ง ม.9(4)

-สิ่งพิมพ์ ที่อ้างอิง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)

-สัญญา สัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-มติ ครม.หรือมติคณะกรรมการฯ ม.9(7)

-ข้อมูลอื่นที่กรรมการกำหนด ม.9(8)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:33 น.)

 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1