หล่มเก่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน สนใจทางการเมือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราศจากสิ้นยาเสพติด ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก
Who's Online
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าระบบLink-หน่วยงาน

ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC–19) แพร่ระบาดเป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอัตราเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลหล่มเก่า มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ โดยมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนและทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เทศบาลตำบลหล่มเก่าขอร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน/ อสม./ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์มาตรการการป้องกันโรค และรับมอบเจลล้างมือ
WOCCovic19_
WOCCovic19_9
WOCCovic19_14WOCCovic19_300
WOCCovic19_15
WOCCovic19_16
WOCCovic19_300_1WOCCovic19_300_2
WOCCovic19_19
WOCCovic19_18
WOCCovic19_300_3WOCCovic19_300_4
WOCCovic19_8
WOCCovic19_1
WOCCovic19_3
WOCCovic19_2
 
Link เพื่อนบ้าน
225_1
hotline
infor
9_1
banner9
240_1
246_1
230_1